Artykuły

Ewangelizacja - 10 ważnych wskazówek

Bóg powołał każdego z nas do współpracy z Nim w Jego planie odkupienia. Jedną z największych radości w życiu chrześcijanina jest możliwość wskazania Jezusa tym, którzy jeszcze nie znają Go osobiście.

Jako Ciało Chrystusa, jesteśmy rękami i nogami Jezusa na ziemi, które mają kontynuować Jego dzieło. Jako istoty skończone nie jesteśmy w stanie przewidzieć pragnień i wyzwań każdej osoby, którą spotykamy, jednak Bóg zna najgłębsze tajemnice każdego człowieka. Dzięki Duchowi Świętemu może przemawiać też przez nas, aby dotknąć głębi ludzkiego serca. Tylko Duch może dać nam słowa, które przekonają i zachęcą innych do pójścia za Chrystusem.

Oto 10 zasad, które pomogły wielu osobom dzielić się wiarą z innymi.

1. Prowadzenie Ducha Świętego

Pozwól Duchowi Świętemu cię prowadzić (Dz 16,6.9-10). Podobnie jak Paweł w Dziejach Apostolskich, nieustannie proszę Ducha Świętego, aby prowadził mnie do ludzi, których serca są dojrzałe i gotowe na żniwo. Zastanów się, czy nie warto poprosić Ducha, aby kierował cię do tych, którzy szukają czegoś więcej w życiu i są otwarci na Boga.

2. Przyjmij Bożą perspektywę.

Co motywuje cię do ewangelizacji? Czy robimy to tylko dlatego, że tak powinien robić dobry chrześcijanin? Czy może próbujemy przypodobać się Bogu przez nasze dobre uczynki? Czy robimy to, bo próbujemy powiększyć kościół? Pomódl się i proś swojego Ojca, aby dał ci serce pełne miłości dla zgubionych. Kiedy Bóg pokazuje nam swoje serce, złamane z powodu cierpienia człowieka, możemy patrzeć na ludzi tak, jak On.

3. Zrozum pragnienia duszy.

Każdy pragnie w życiu celu, sensu i znaczenia. Wsłuchując się w pragnienia danej osoby i rozmawiając z nią, możesz delikatnie pokazać jej, że spełnienia jej najgłębszych pragnień najlepiej szukać u Boga.

4. Rozwijaj relacje.

Gdy Jezus przebywał na ziemi, wyrażał całkowitą miłość Ojca dla świata. Boża miłość wypływała z Niego jak źródło wody żywej. Wierzę, że w wielu przypadkach Boża miłość może być bardziej przekonująca niż naukowe dowody na istnienie Boga lub argumenty teologiczne. Czy przepływa przez ciebie? Czy przyciągasz ludzi w twoim otoczeniu pasją i troską? Jeśli masz niewielu przyjaciół niechrześcijan, spróbuj podjąć wyzwanie i wyjdź poza mury kościoła.

5. Opowiadaj historię swojej wiary.

Twoja duchowa podróż do Chrystusa jest wyjątkowa i Bóg chce jej użyć! Ludzi poruszą twoje przemyślenia i doświadczenia, ponieważ cię znają. Jeśli Jezus jest rzeczywisty w twoim życiu, inni to zobaczą i też będą chcieli tego doświadczyć. Oto kilka pomocnych wskazówek, jak przygotować swoją historię. https://www.startzbogiem.pl/a/swiadectwo.html

6. Mocny w Duchu.

Pozwól się umocnić Duchowi Świętemu (Dz 1,8). Naucz się zwracać uwagę na Jego wskazówki i pozwól, aby przejął kontrolę nad rozmową. Ufaj, że Bóg cię poprowadzi i da właściwe słowa, których będziesz mógł użyć w odpowiednim czasie.

7. Bądź cierpliwy i wytrwały.

Dla wielu ludzi ewangelizacja może być zniechęcająca, ponieważ nie widzą natychmiastowych rezultatów. Choć jej ostatecznym celem jest doprowadzenie ludzi do Chrystusa, może to nie nastąpić z dnia na dzień. Musimy pamiętać, że tylko Bóg wie, kiedy nasiona, które zasadzimy, przyniosą owoce.

8. Duchowa podróż.

Pamiętaj, że ludzie, których spotykasz, są w różnych miejscach swojej podróży duchowej. Każda osoba zbliża się do innego etapu duchowego na swojej drodze. Niektórzy mogą nie być gotowi na oddanie całego swojego życia Chrystusowi. Naszym zadaniem jest po prostu pomaganie im w zrobieniu kroku do przodu i zbliżeniu się do relacji z Jezusem.

9. Nieustannie módl się.

Jednym z najistotniejszych elementów ewangelizacji jest modlitwa. Być może masz bliskich lub przyjaciół, za których modlisz się codziennie już od lat. Nie porzucaj nadziei! Modlitwa jest katalizatorem wypełniania się woli Bożej na ziemi.

10. To nie ty

Pamiętaj, że ostatecznie nie wszystko zależy od ciebie. Założyciel organizacji chrześcijańskiej Cru i ewangelista, dr Bill Bright, miał bardzo prostą i dobitną definicję sukcesu. Powiedział: "Skuteczna ewangelizacja to po prostu dzielenie się Chrystusem w mocy Ducha Świętego i pozostawienie rezultatów Bogu". Czyż to nie jest zachęcające? Jeśli skorzystałeś z okazji, by porozmawiać z kimś o Jezusie w mocy Ducha Świętego, to już odniosłeś sukces.

Jeśli jesteś zaangażowany w szkolenie lub uczenie innych, jak rozmawiać o swojej wierze, rozważ propozycję stania się e-trenerem naszych kursów biblijnych na stronie Agape.pl.

Sprawdź również materiały na stronie StartzBogiem.pl, szczególnie artykuły w sekcji Służąc innym, przydatne dla tych, którzy dopiero zaczynają mówić o Chrystusie.

Następny artykuł

Progi w duchowej podróży

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.