Ruch Chrześcijański MT28

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) informujemy, że wyznaczonym dla Ruchu Mt28 i Fundacji Mt28 inspektorem ochrony danych jest Pan Henryk Piechota, adres e-mail: iod@mt28.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ruch Mt28 oraz Fundację Mt28.

 

Wykaz klauzul informacyjnych (linki)

  1. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych wolontariuszy
  2. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (dostawców/zleceniobiorców)
  3. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń
  4. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych darczyńców
  5. Klauzula informacyjna – formularz / mail kontaktowy
  6. Klauzula informacyjna – newsletter

 

 

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.