Ruch Chrześcijański MT28

Polityka prywatności Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 i Fundacji Mt28

Polityka prywatności

 

WPROWADZENIE

Ruch Chrześcijański Mt28 i Fundacja Mt28 bardzo poważnie traktują ochronę twoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pomoże ci nam zaufać i swobodnie korzystać z możliwości oferowanych przez nasze serwisy. Poniższy dokument pomoże ci zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy, bez względu na to czy korzystasz z naszych usług, jako końcowy odbiorca (odwiedzasz nasze strony, korzystasz z kursów internetowych, aplikacji mobilnych, wiadomości e-mail, zasobów multimedialnych lub w jakikolwiek inny sposób), czy jesteś czynnie zaangażowany jako E-Trener (tak nazywamy rolę nauczyciela w kursie internetowym), wolontariusz, współpracownik, czy też osoba wspierająca nas finansowo.

Zapewniamy cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe użytkowników naszych serwisów. Publikujemy tą Politykę Prywatności, żeby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Ruch i Fundacja są ze sobą ściśle powiązane: prawnie, organizacyjnie, osobowo oraz poprzez realizację działań statutowych, współdzielenie procesów administracyjnych oraz pomieszczeń biurowych. Łączące Ruch i Fundację zasoby kadrowe, techniczne oraz wspólny obszar przetwarzania danych sprawia, że wspólnie ustalają oni środki i sposoby przetwarzania danych osobowych. W związku z tym administratorem twoich danych osobowych jest zarówno Ruch Chrześcijański Mt28, jak i Fundacja Mt28, dalej zwani łacznie Współadministratorami, zaś osobno odpowiednio: Ruch lub Fundacja. Siedziba Ruchu i Fundacji mieści się w Warszawie (02-798), przy ul. Polnej Róży 1C.

Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Ruchu i Fundacji oraz mamy na myśli serwisy internetowe działających na zlecenie jednego lub obydwu Współadministratorów. Naszą misją jest docieranie do ludzi z przesłaniem Ewangelii, wykorzystując do tego media i współczesne środki przekazu, w tym również Internet. Ruch jest strukturą ponadwyznaniową, w której działanie zaangażowane są osoby z wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Ruch powołał do istnienia Fundację w celu podniesienia transparentności swoich działań, zwłaszcza w tych sferach, w których korzystanie z naszej oferty wiąże się z odpłatnością po stronie odbiorcy końcowego.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności możesz skontaktować się z nami przez e-mail bądź listownie:

E-mail: iod@mt28.pl

Adres korespondencyjny:

Ruch Chrześcijański Mt28

ul. Polnej Róży 1C

02-798 Warszawa, Polska

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje o tobie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak również twoje preferencje, zainteresowania (włącznie z poglądami religijnymi) oraz inne informacje, którymi możesz się z nami podzielić.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane w następujących sytuacjach:

1. gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim jesteś i nie ujawniając informacji o sobie, na przykład swojego adresu e-mail. Nasze serwery mogą zebrać anonimowe informacje dotyczące twoich odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystałeś do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą wszedłeś i którą opuściłeś, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą obserwujesz z tego adresu IP oraz kraj, w którym jesteś. Używamy tych danych do obserwowania funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przeciętnie spędzony czas, oglądane podstrony, itp.), jak również do celów operacyjnych, na przykład do nieustannego usprawniania naszej strony.

2. gdy sam dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi.

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje poprzez tą lub inne strony należące do Ruchu lub Fundacji (ich wykaz znajduje się na końcu dokumentu). To może się zdarzyć, gdy:

 • wypełnisz którykolwiek z formularzy kontaktowych na naszej stronie;

 • zarejestrujesz się na organizowane przez nas wydarzenie;

 • zarejestrujesz się, by otrzymywać któryś z naszych e-maili;

 • zarejestrujesz się na któryś z naszych kursów on-line;

 • wyślesz nam odpowiedź lub zapytanie;

 • złożysz skargę;

 • złożysz podanie o współpracę lub o bycie wolontariuszem poprzez naszą stronę;

 • finansowo wesprzesz naszą pracę;

 • będziesz korespondował z nami.

3. gdy pośrednio przekażesz nam swoje informacje.

Gdy korzystasz z naszych platform w mediach społecznościowych, np. na Facebooku (Messengerze), WhatsAppie, Twitterze, Instagramie czy YouTube, możemy również odczytać twoje dane osobowe. Te informacje będą zależne od ustawień prywatności, które ustawiłeś na każdej z tych platform. Aby zmienić aktualne ustawienia na tych platformach, odnieś się do ich zasad prywatności.

Możemy również uzyskać informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie lub podstronie, na przykład odnośnie oglądanych podstron na podstawie ciasteczek (ang. cookies). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do sekcji Ciasteczka w tej Polityce Prywatności.

JEŚLI MASZ 16 LAT LUB MNIEJ?

Jeśli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe musisz uzyskać zgodę swojego rodzica/prawnego opiekuna.

JAKIE INFORMACJE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Gdy jesteś z nami w kontakcie, korzystając z formularzy, możemy zbierać informacje na twój temat (w tej Polityce Prywatności odnosimy się do nich jako “dane osobowe”). Są to informacje niezbędne do tego, byśmy mogli dostarczyć ci nasze usługi i zapewnić odpowiedni standard tych usług. Mogą one zawierać twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, powody, dla których jesteś zainteresowany jedną z naszych stron internetowych lub organizowanym wydarzeniem i inne informacje dotyczące twojej osoby, którymi zdecydujesz się z nami dobrowolnie podzielić za pomocą formularzy zapisu, bądź rejestracji.

Nasze serwisy umożliwiają ci również prowadzenie otwartej konwersacji (pisemnie bądź ustnie) z innymi użytkownikami serwisu lub z E-trenerami. Treści tych konwersacji są poza naszą bezpośrednią kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe ich wykorzystanie. Zalecamy, żeby w tych konwersacjach nie dzielić się żadnymi danymi osobowymi. Złamanie tej zasady odbywać będzie się wyłącznie na odpowiedzialność osoby udostępniającej swoje dane i nigdy nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych.

Prawo o ochronie danych uznaje pewien rodzaj danych osobowych za bardziej wrażliwe. Są one określone jako dane ‘wrażliwe’ lub ‘szczególnych kategorii’ i uwzględniają informacje ujawniające pochodzenie rasowe czy etniczne, religijne i filozoficzne przekonania oraz opinie polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczące zdrowia oraz dane związane z życiem seksualnym lub orientacją seksualną.

Na podstawie twojej wyraźnej zgody możemy gromadzić dane osobowe szczególnych kategorii, jeśli zdecydujesz się powiedzieć nam o swoich doświadczeniach, w związku z dostarczanymi przez nas usługami. Dodatkową przesłanką przetwarzania danych szczególnej kategorii będzie również utrzymywanie przez ciebie stałego kontaktu z Ruchem lub Fundacją w związku z działaniami statutowymi.

JAK I DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Wykorzystujemy twoje dane osobowe w następujących celach:

Odpowiadanie na prośby: Jeśli skontaktujesz się z nami zadając pytanie, możemy wykorzystać twoje dane osobowe aby na nie odpowiedzieć.

Dostęp do kursów internetowych: Twoje dane wykorzystane są do umożliwienia ci wzięcia udziału w kursach internetowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i tam, gdzie to konieczne, aby dołączyć do odpowiedniej grupy (imię, płeć, wiek, region) bądź E-Trenera.

Dostęp i dostosowanie naszej strony internetowej: Możemy użyć twoich danych osobowych by pomóc ci wejść na naszą stronę i dostosować treść do twoich potrzeb rozwoju.

Przetwarzanie aplikacji dotyczących rozpoczęcia współpracy: Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, jeśli wypełnisz formularz aplikacyjny lub prześlesz nam swój życiorys lub szczegóły w związku z możliwością podjęcia zaangażowania się w naszą służbę, aby ocenić twoją odpowiedniość oraz by ci odpowiedzieć.

Cele transakcyjne: Wykorzystamy twoje dane osobowe do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku jakichkolwiek umów na dobra lub usługi, które u nas zamówisz lub na które razem się zgodziliśmy (na przykład wysyłka darmowego Nowego Testamentu czy innej książki lub udział w konferencji).

Kontrola oraz ocena: Możemy użyć twoich danych osobowych do poprawienia aktualnych i przyszłych sposobów dostarczania naszych usług. W tym celu możemy wykorzystać usługi innych dostawców

Zbieranie funduszy lub marketing bezpośredni: Będziesz otrzymywać od nas informacje marketingowe jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę. Gdy wycofasz swoją zgodę, a następnie ponownie zapiszesz się na taką komunikację, ostatnia decyzja będzie wiążąca.

Przetwarzanie dotacji: Przetworzymy twoje dane osobowe, aby zaksięgować jednorazowe lub powtarzające się dotacje, a następnie będziemy te dane przechowywać adekwatnie do wymogów wynikających z przepisów księgowych lub podatkowych.

Administracja: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, aby zapisać oraz przetworzyć twoją skargę, zapisać prośbę o nieotrzymywanie dalszej komunikacji marketingowej, zapisać historię współpracy z wolontariuszami oraz dla innych niezbędnych wewnętrznych celów archiwalnych.

Ochrona twoich podstawowych korzyści: Możemy przetworzyć twoje dane osobowe, gdy mamy podstawy, by uważać, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą względem ciebie lub kogoś innego.

Badania rynku i ankiety: Możemy zaprosić cię do uczestnictwa w ankietach lub badaniu rynku, w celach poprawy naszej strony, zbierania funduszy, strategicznego rozwoju naszych usług. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i nie będziemy identyfikować poszczególnych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których uzyskamy na to zgodę.

Zgodność z prawem, regulacjami: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, by spełnić obowiązki wynikające z obowiązującego prawa.

Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI?

Będziemy wykorzystywali twoje dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych żadnej osobie postronnej dla jej własnych celów, jak również nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.

Jednakże może zdarzyć się, że cel przetwarzania twoich danych będzie wymagał przekazania twoich danych innemu podmiotowi. Przekażemy twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

Zewnętrzni dostawcy: Może być konieczne, byśmy przekazali twoje dane dostawcom usług lub bazom danych, którzy pomagają nam zapewnić nasze usługi, projekty lub zbierać fundusze. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.

Aktualnie mamy podpisane umowy z następującymi dostawcami usług:

 • KEY.PL – zlokalizowana w Polsce, udostępniająca usługi hostingowe i informatyczne

 • Oracle  – dostawca oprogramowania NetSuite, w którym dokonujemy operacji finansowo-księgowych

Organizacja konferencji i spotkań: W celu zrealizowania oferowanych usług/wydarzeń potrzebne dane mogą zostać przekazane wynajętym usługodawcom, takim jak ośrodki/hotele bądź firmy ubezpieczeniowe.

Wymóg prawny: Podporządkujemy się prośbom ujawnienia danych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić twoje dane osobowe urzędowi w celach śledztwa podatkowego lub agencjom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa. Możemy również podzielić się twoimi danymi ze służbami ratunkowymi, jeżeli mamy podstawy twierdzić, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą wobec ciebie lub innej osoby.

ŁĄCZA DO STRON OSÓB TRZECICH

Na naszej stronie możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez osoby trzecie, jak na przykład przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy strony reklamujące się. Po kliknięciu na łącze lub przycisk kierujący cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje.

Musisz przeczytać Politykę Prywatności strony internetowej osób trzecich, żeby dowiedzieć się w jaki sposób będą wykorzystywane twoje dane osobowe. Na niektórych naszych stronach wykorzystujemy treść przygotowaną przez osoby trzecie. Nie odpowiadamy za zasady związane z prywatnością, ani za treść zewnętrznych stron ani zewnętrznych dostawców.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?

Aby upewnić się, że twoje dane osobowe są bezpieczne, używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności.

Regularnie przeglądamy listy osób, które posiadają upoważnienie dostępu do przechowywanych przez nas informacji, aby zapewnić, że te dane są dostępne tylko dla przeszkolonych pracowników, wolontariuszy, zleceniobiorców.

Nasze formularze on-line są zawsze zaszyfrowane, a nasza sieć jest chroniona oraz regularnie kontrolowana.

Poufność i bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Treść konwersacji prowadzonych za pomocą naszych serwisów nie może być ujawniona osobom trzecim bez wyraźnej zgody autorów, z wyłączeniem sytuacji, gdy konwersacje wyraźnie oznaczone są, jako publiczne. Nasi E-trenerzy i wolontariusze są pouczeni o tym i wyrazili na to swoją zgodę. Ciebie również prosimy o zachowanie poufności. Korzystając z naszych serwisów zgadzasz się, by nie publikować i nie udostępniać treści rozmów odbytych z E-trenerem bądź innymi użytkownikami, bez ich wyraźnej zgody.

Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, kupić coś lub zarezerwować on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóły twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności. Zgodnie z rynkowymi standardami nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.

Mimo tego należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy w stu procentach zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu twojego wyraźnego wycofania zgody (zgłoszenia sprzeciwu) na ich przetwarzanie. Jeżeli nie umiesz szybko zlokalizować odpowiedniego polecenia do zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych w którejś z naszych usług, możesz zawsze napisać na adres iod@mt28.pl i poprosić o usunięcie twoich danych z konkretnej usługi.

Jeśli poprosisz o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, w niektórych przypadkach będziemy musieli dodać twoje dane (np. adres e-mail) do pliku blokującego, dzięki któremu twoja prośba będzie mogła być wyegzekwowana.

Jeżeli chodzi o dane osobowe związane z transakcjami finansowymi, twoje dane będą przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przez prawo dotyczące podatków i księgowości (może to być do sześciu lat od wykonanej transakcji).

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU ZE SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Masz prawo otrzymania dostępu do twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane oraz do poprawienia wszelkich nieścisłości. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania. Nasze usługi, jak kursy internetowe czy subskrypcje wiadomości e-mail dają ci możliwość prostego zrealizowania tych praw za ich pomocą. Jeśli dana usługa nie udostępnia takiej funkcjonalności automatycznie, napisz e-mail bądź list i prześlij go do naszego inspektora ochrony danych. Prześlij również dodatkowe informacje związane z wcześniejszą komunikacją z nami, które mogą nam pomóc zlokalizować twoje dane.

Możesz przesłać te dokumenty pocztą na adres:

Ruch Chrześcijański Mt28 

ul. Polnej Róży 1C

02-798 Warszawa, Polska

lub adres poczty elektronicznej:  iod@mt28.pl

Odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania twojej pisemnej prośby.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB WYRAZIĆ ZANIEPOKOJENIE

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności lub jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę dotyczącą naszego podejścia do ochrony danych albo chcesz wyrazić zaniepokojenie związane z prywatnością, skontaktuj się ze Współadministratorami przez:​

E-mail: iod@mt28.pl

lub na adres korespondencyjny jednego z nich:

Ruch Chrześcijański Mt28 (lub Fundacja Mt28)

ul. Polnej Róży 1C

02-798 Warszawa, Polska

Gdy chcesz złożyć skargę w związku z naszym niewłaściwym traktowaniem twoich danych osobowych, postępuj zgodnie z procedurą dotyczącą skarg. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgłoś swoje zaniepokojenie właściwemu organowi nadzoru - Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

CZYM SĄ CIASTECZKA (ANG. COOKIES)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony.

Odwiedzając naszą stronę, możemy wysłać „ciasteczko” na twój komputer i obserwować twoją wizytę. Działa ono jak karta identyfikacyjna, która pozwala naszej stronie rozpoznać cię i zachować informacje, które mogą być odpowiednie w kontakcie z naszą stroną. Ciasteczko pozwala nam obserwować twoją wizytę na stronie, dzięki czemu lepiej rozumiemy twoje wykorzystanie naszej strony i możemy dostosować ją, by lepiej odpowiadała twoim potrzebom.

JAKICH CIASTECZEK UŻYWAMY I W JAKICH CELACH?

Podzieliliśmy wykorzystywane ciasteczka na dwie kategorie – ciasteczka funkcjonalności oraz ciasteczka wydajnościowe. Każda z tych kategorii jest opisana poniżej, uwzględniając szczegóły konkretnych ciasteczek, aczkolwiek możemy wykorzystywać dodatkowe lub zamienne ciasteczka wewnątrz każdej grupy.

Zwróć uwagę, że osoby trzecie (włącznie z np. sieciami reklamowymi i dostawcami zewnętrznych usług, jak analityka ruchu w internecie) również mogą wykorzystywać ciasteczka, które są poza naszą kontrolą. Te ciasteczka mogą być z grupy ciasteczek funkcjonalności lub ciasteczek reklamowych.

CIASTECZKA FUNKCJONALNOŚCI

Poprawiają twoje doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy wracasz na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp...

CIASTECZKA WYDAJNOŚCIOWE

Dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony.

Google Analytics. To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Google Analytics.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ KONTROLOWAĆ UŻYWANIE COOKIES?

Do momentu zmiany ustawień większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj możesz to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwróć jednak uwagę, że gdy ustawisz twoją przeglądarkę, by blokowała wszystkie ciasteczka, możesz nie być w stanie dotrzeć do wszystkich części naszego serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień, to nasza strona będzie wysyłała ciasteczka.

CZY TA POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie https://www.mt28.pl/ruch-chrzescijanski-mt28/polityka-prywatnosci-mt28.html, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych użytkowników. Zmiany nie dotyczą naszej podstawowej zasady: danych osobowych naszych użytkowników nie udostępniamy osobom trzecim.

 

WYKAZ STRON I SERWISÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ RUCH LUB FUNDACJĘ MT28

https://www.kazdystudent.pl/

https://4muszkieter.pl/

https://thefour.com/pl/

https://podprad.pl/

https://www.przystan.org.pl/

https://www.startzbogiem.pl/

https://www.agape.pl/

https://bozenarodzeniewkrotce.pl/

https://malowanebozympedzlem.pl/

http://regeneracjauzdrowienie.pl

https://wielkanocwdomu.pl/

www.aiapolska.com

www.mojezmagania.pl

 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

- Ruch Chrześcijański Mt28 i Fundacja Mt28

 

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.