o nas

W co wierzymy

Jako organizacja międzywyznaniowa przyjmujemy doktryny, co do których historycznie zgadzali się biblijnie wierzący chrześcijanie.

Podstawą i ostatecznym autorytetem, na którym opieramy nasze przekonania jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wierzymy, że jest ono natchnione przez Boga, nieomylne i bezbłędne w oryginalnych rękopisach.  

Wierzymy w jednego Boga Stwórcę, wiecznie istniejącego w trzech osobach – jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, w ludzkiej postaci narodzonym z dziewicy Marii. Wierzymy, że umarł na krzyżu w zastępstwie za grzechy wszystkich ludzi i trzeciego dnia zmartwychwstał w ciele. Po tym wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca, skąd jako jedyny pośrednik wstawia się za swoim ludem.

Wierzymy, że człowiek dostępuje zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcę i Pana. Zbawienie człowieka jest w całości dziełem dobrowolnie udzielonej łaski Bożej i nie jest – w całości ani w części – dziełem ludzkich uczynków, ludzkiej dobroci, ani wynikiem ceremonii religijnych.  

Wierzymy, że Duch Święty przyszedł na ziemię, aby objawić i uwielbić Chrystusa i zrealizować Jego zbawcze dzieło w życiu ludzi. Zamieszkuje On w każdym wierzącym od chwili duchowego narodzenia i pieczętuje go na dzień odkupienia.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, swojego Ciała, które składa się ze wszystkich ludzi żywych i umarłych, którzy zostali przyłączeni do Niego przez zbawczą wiarę.

Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię – osobiście i w ciele – aby wypełnić historię i wieczny plan Boży.

 

Pełny tekst wyznania wiary znajduje się TUTAJ

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.