o nas

Fundacja Mt28

Fundacja MT 28 została ustanowiona przez Ruch Chrześcijański MT28 w 2016 r.

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego przez działalność promującą etykę chrześcijańską i wartości wynikające z nauczania Pisma Świętego. Zaangażowanie w działalność oświatowo-wychowawczą polegającą na kształceniu uczniów i studentów. Działalność naukową i kulturalno-dobroczynną jak również działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz kultu religijnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie między innymi: organizacji i prowadzenia konferencji, szkoleń i prelekcji, organizacji różnych form aktywnego wypoczynku np. obozów, wczasów, wycieczek, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, organizacji i prowadzenia konkursów, wystaw, koncertów, organizacji i prowadzenia imprez rekreacyjnych, prowadzenia działalności wydawniczej, prowadzenia kursów internetowych, udzielenia pomocy duszpasterskiej, psychologicznej (w tym prowadzenie poradnictwa przedmałżeńskiego, małżeńskiego i rodzinnego).

Fundacja ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej

Organami zarządzającymi fundacji są rada fundacji oraz zarząd fundacji. Obecnie dyrektorem fundacji jest Beata Kowalska.

Pełny tekst statutu Fundacji, wyjaśniający cele i sposoby działania można znaleźć TUTAJ

Dane kontaktowe fundacji:

Fundacja Mt28

ul. Polnej Róży 1C (biuro czynne 9:00 - 16:00)
02-798 Warszawa
tel. 22-648-98-18

tel. kom. 665-800-700

e-mail: fundacja@mt28.pl 

KRS: 0000673298

NIP: 9512435384

REGON: 367062583

 

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.