Wybrany świadek

Maria Magdalena jest szczególnym świadkiem Jezusa - życia, nauczania a także Jego zmartwychwstania

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.