Legion

Jezus zdejmuje kajdany! Obejrzyj krótki film o uwolnieniu opętanego. 

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.