Ruch rozwoju Kościoła

szkoła misyjna

Szkoła Misyjna pomaga w przygotowaniu ochotników do pracy za granicą Polski. Pragniemy, aby polscy misjonarze byli nie tylko rekrutowani i posyłani na misję, ale wyjeżdżali tam odpowiednio wyposażeni. Uczymy naszych adeptów odkrywania i zrozumienia swojego powołania, zasad pracy misyjnej w innej kulturze i umiejętności pracy zespołowej.

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.