Josh McDowell - Sprawa zmartwychwstania

Wstęp i spis treści

Uwaga! Książka ta została wydana nakładem Vocatio. Za zgodą Vocatio zamieszczamy tutaj 3 pierwsze rozdziały tej książki. Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa Vocatio.


SPIS TREŚCI

1. Zmagania

2. Oczywiste obserwacje

3. Środki ostrożności

4. Fakty, z którymi trzeba się liczyć

5. Kilka prób wyjaśnienia

6. Jedna teoria jest równie dobra jak druga

7. Dowód poszlakowy

8. On przemienił moje życie

Dodatek A - Trzy dni i trzy noce w grobie?

Dodatek B - Zmartwychwstanie Jezusa w świetle czterech Ewangelii

Dodatek C - Proces Jezusa

Następny artykuł

Rozdział 1

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.