Regulamin płatności on-line

 

I. Płatność online

1. Serwis internetowy MT28.pl, zwany dalej „Serwisem”, umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 w celu wsparcia jego działalności statutowej.

2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie ikony “Wpłać” w Serwisie.

3. Płatności można dokonać według następujących metod:

  • internetowy przelew bankowy,

  • karta kredytowa lub debetowa VISA lub MasterCard,

  • kod BLIK,

  • portmonetki elektroniczne,

  • inne (pełna lista obsługiwanych płatności widoczna jest tutaj: https://www.mt28.pl/bramka.html

4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

5. Wpłacający nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.

 

II. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osób wpłacających jest Ruch Chrześcijański Mt28, ul. Polnej Róży 1C, 02-98 Warszawa, tel. 22-648-98-18, biuro@mt28.pl.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.

3. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Ruch Chrześcijański Mt28 danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.