Działalność

Leader Impact

Chcemy inspirować i rozwijać liderów, przedsiębiorców i profesjonalistów w taki sposób, aby w życiu zawodowym i osobistym stawali się ludźmi pozytywnego wpływu. Pomagamy im, między innymi poprzez cotygodniowe spotkania, poznawać Boga i zasady życia z Nim, zawarte w Piśmie Świętym. Pragniemy, aby mogli przemieniać siebie i swoje otoczenie w oparciu o biblijne wartości.

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.