„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Mt 6,33

 

Ruch Chrześcijański Mt28 nie prowadzi działalności zarobkowej. Wszyscy pracownicy muszą znaleźć wsparcie finansowe na pokrycie swoich kosztów utrzymania i działalności. Podobnie finansujemy także nasze projekty.

Naszą służbę ewangelizacji i uczniostwa umożliwia oddanie partnerów wspierających nas modlitewnie i finansowo. Środki pozyskujemy od osób indywidualnych, kościołów, firm i organizacji. Polegamy w tej dziedzinie na Bogu i szczodrości innych wierzących. Możesz się również zaangażować wpłacając pieniądze dla poszczególnych pracowników lub całej organizacji.

 

Jeśli chcesz wspierać nasz Ruch, możesz to zrobić następująco:

1. Wpłata na konto bankowe.

Ruch Chrześcijański Mt28

nr konta 59 1020 1013 0000 0402 0002 1436

tytułem: „Darowizna na cele kultu religijnego”

Tekst „Darowizna na cele kultu religijnego” pozwala odliczyć roczną kwotę wsparcia finansowego od dochodu (do 6% dochodu) i dzięki temu naliczyć mniejszy podatek (Art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dn. 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednolity tekst Dz.U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zmianami).

 

2. Bramka płatności DotPay (kliknij, aby otworzyć).

 

Jeśli natomiast chcesz wspierać indywidualnie któregoś z naszych pracowników lub konkretną inicjatywę, napisz do nas: biuro@mt28.pl.

 

Dołącz do nas! Twoje dary finansowe pomogą:

Docierać do innych z Dobrą Nowiną

Dbać o ich rozwój duchowy

Angażować ich w pomoc następnym

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.