Narzędzia i inspiracje

Kurs Przyjaźń z Bogiem

Najważniejszym źródłem informacji o Bogu jest Jego Słowo. Czasem jednak niełatwo je zrozumieć podczas samodzielnej lektury. Jeśli chcesz, aby ktoś ci w tym pomagał, zapraszamy na bezpłatny kurs z e-trenerem Przyjaźń z Bogiem (Jeden z kursów oferowany przez stronę AGAPE.pl). Dzięki niemu możesz poznać cel życia, śmierci Jezusa i Jego twierdzenia o Sobie. Dowiesz się również, jak nawiązać lub umocnić osobistą więź z Bogiem. 

W przechodzeniu przez kurs uczestnikowi towarzyszy e-trener - doświadczony chrześcijanin.

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.